5 Ocak 2012 Perşembe

“Gençliğin Gözünden” 5.Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması


Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü “Gençliğin Gözünden”  5. Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışma Projesi
GENEL HEDEF: Sanatsal Yaratıcılığı ve Üretimi Geliştirmek
HEDEF KİTLE: Türkiye’nin 81 İl ve İlçeleri örgün ortaöğretim kurumlarında(liseler) öğrenim gören tüm öğrenciler (Ortaöğretim Çağındaki Öğrenciler)
KONUSU: Yarışmanın konusu “serbest” olacaktır.
TÜRÜ: Kısa Film

PROJENİN AMAÇLARI: Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin yaratıcı, araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerde yetiştirilmeleri için; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na paralel olarak öğrencilerin;
1. Kısa film yapımını özendirmek,
2. Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
3. Sinema sektörünü tanımalarını ve ilişkilerini artırmalarını sağlamak,
4. Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
5. Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
6. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
8. Sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan uzaklaştırmak,
9. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

PROJENİN SONUÇLARI:
• Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etmeleri için kısa filmlerin çekilmesi
• Kısa filmlerin çekiminde okul desteği ve katılımının arttırılması
• Üretilenleri gelecek kuşaklara aktarılması için eserlerin ödüllendirilmesi

PROJENİN FAALİYETLERİ:
• Bu yarışma, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan tüm resmî ve özel ortaöğretim (Örgün eğitim) öğrencilerinin katılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençliğin Gözünden” 5. Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması’nın organize edilmesi ve okullara duyurulması
• Ortaöğretim öğrencilerinin kısa filmleri çekmesi
• Kısa filmlerin Okullar tarafından Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi veya kargo ile gönderilmesi
• Yarışmaya katılan kısa filmlerin Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilerek derecelendirmenin yapılması
• Ödül alan eserlerin Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve Ödül Töreni düzenlenmesi

ZAMANI: Etkinliğin başlangıcı-bitişi: Ekim 2011-Haziran 2012
Eser son teslim tarihi: 9 Mart 2012

KATILIM KOŞULLARI:
Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
• Yarışmaya katılacak filmler; Millî Eğitim Bakanlığı ve Çankaya Kaymakamlığı ile işbirliği yapılarak Türkiye’nin 81 İl ve İlçelerinde; Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençliğin Gözünden” 4. Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması filmlerinin konusu serbest olacaktır.
• Film süresi en fazla 10 dakikadır.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama Esasları’nda yer almayan konulara dair takdir yetkisi, ilgili Yarışma Seçiciler Kurulu’na aittir.
• Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır.
• Daha önce yarışmalarda ödül almış yapımlar yarışmaya katılamazlar.
• Yapımlar okul ve yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru okul ve yönetmen tarafından birlikte yapılır.
• Yarışmaya katılacak olan yapımlar üçer adet olarak DVD formatında gönderilecektir. DVD’lerin üzerine eserin adı, süresi, yönetmenin ad ve soyadı ile okulun adı yazılmalıdır.
• Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arşivinde saklanır.
• Yarışmada ödül alan filmlerin (İlk 10 film) ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Ödül alan filmlerin telif hakları için öğrenci-yönetmenlerin 18 yaşından küçükler için yasal vasilerinden (anne-babadan), 18 yaşından büyükler için kendilerinden onay alınacaktır.
Yarışmaya katılan filmler; Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından profesyonellerden oluşturulacak olan bir Ön Jüri tarafından değerlendirilerek Yarışma Seçiciler Kurulu’na (Esas Jüri’ye) sunulacaktır. Nihai değerlendirme yine profesyonellerden oluşturulacak olan Yarışma Seçiciler Kurulu tarafından yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULU:
Seçiciler Kurulu:
Ali ATLIHAN / Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı
Şükrü KÜNÜÇEN/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Zümrüt KARATEKİN/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Yapım Atölyesi
Sezen İSMAİLBEYLİ/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Yapım Atölyesi
Ferda AYVAZ / Öğretmen-“Gençliğin Gözünden” 5. Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması Genel Koordinatörü

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
Senaryo 30 Puan
Kamera Kullanımı 30 Puan
Kurgu 15 Puan
Ses 15 Puan
Işık 10 Puan

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI: İlk 10 Filmin yönetmenleri kamera ile ödüllendirilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ: Haziran 2012 – Kızılırmak Sineması / ANKARA

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Kumrular Caddesi, 3. Sokak, No:7/B
Kızılay/ANKARA

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ferda AYVAZ
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
“Gençliğin Gözünden” 5. Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması Koordinatörü
Kumrular Caddesi, 3. Sokak, No.7/B
KIZILAY/ANKARA
0 312 419 67 22 / 119
0 532 384 16 99
cankayakisafilm@gmail.com
http://cankaya.meb.gov.tr/
Adem ALKIN Ferda AYVAZ
Şube Müdürü Genel Koordinatör


Başvuru belgesi için burayı tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder