15 Şubat 2012 Çarşamba

“TAC Temiz Türkçe” Proje Çalışması (15.02.12-21.02.12)Tarsus Amerikan Koleji
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Hazırlık Sınıfları - Şubat Ayı “Edebiyat Günleri” Etkinlikleri Kapsamında 
“TAC Temiz Türkçe” Proje Çalışması


İçerik: 1) Afiş/Poster Çalışması,  2) Gazete Çalışması, 3) Kitapçık/Foto Haber Çalışması + İlan Çalışması + Video/Drama Çalışması
Amaç: Öğrencinin, ana dil bilincini kazanmasını sağlamak. Çeşitli alanlardaki yetkinliklerini geliştirmek.
Kazanım: Öğrenci, farklı öğrenme kanalları ile bilgiyi edinir, özümser, uygular ve pekiştirir. Öğrenci, ana dili hakkında farkındalık sahibi olur. Öğrenci, araştırmacı ve sorgulayıcı yönünü kuvvetlendirir. Öğrenci, ana dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.
Puanlama: Çalışma kırk (40) puan değerindedir.
Ek Çalışma: Her bir ek çalışma için öğrenci beş (5) puan alacaktır.
Süre: Çalışma 15.02.2012-21.02.2012 tarihleri arasında hazırlanmalıdır. Bireysel çalışılacaktır.
Notlandırma: 21.02.2012 / Salı, saat 12.45’e dek, çalışma elden Türkçe öğretmenine imza karşılığı verilmelidir. İmza karşılığı verilmeyen çalışmalar, geçersiz sayılacaktır. Çalışmanın 22.02.2012 / Çarşamba 12.45’e dek getirilmesi durumunda ise çalışma otuz (30) puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu tarihten sonra getirilen çalışmalar, kesinlikle kabul edilmeyecek ve öğrenciye bu çalışmadan sıfır (0) puan  verilecektir. (Herhangi bir mazeret olması durumunda, mazeret kesinlikle belgelendirilmelidir.)

ÇALIŞMA ÇEŞİTLERİ
Öğrenci, belirlenen çalışma çeşitlerinden herhangi birini seçmeli ve seçimi doğrultusunda çalışmalıdır. Çalışmalarını, özgün bir Türkçe isimle adlandırarak, projesine isim vermelidir. İsim, içerikle ilgili olmalı ve ana dil bilincini yansıtmalıdır. (Örneğin; Sevi “Aşk”)

Afiş/Poster Çalışması: Poster, tam bir karton boyutunda hazırlanmalıdır. Görseller, özenle seçilmelidir. Yazılar, el yazısı ile yazılmalıdır. İçerik ögeleri, posterde uygun ve okunaklı biçimde, eksiksizce, yer almalıdır.
Gazete Çalışması: Gazete, A3 boyutunda ve en az sekiz, en çok on beş sayfa olmalıdır. İçeriğe dair tüm etkinlikler, özenle belirlenmeli ve gazete içerisine yerleştirilmelidir. Gazeteye yaratıcı bölümler eklenmeli ve gazete göze hitap edecek şekilde hazırlanmalıdır. (Röportaj, Oyun, Haber, Köşe yazısı vb.)

Kitapçık/Foto Haber Çalışması: Türkçe sözcüklere karşılık üretilen sözcüklerin, karikatür ve resimlerin, özlü sözlerin, aşağıdaki eylemlerin yer aldığı en az on beş, en çok kırk sayfadan oluşan cep kitap boyutunda kitapçık çalışması.

Ek Çalışma: İlan Çalışması: Öğrenci, yaratıcı ve ilgi çekici nitelikte, yapışkanlı (genellikle yerlere yapıştırılan) ilan hazırlamalıdır. İlan üzerinde, özellikle TAC’de yapılan Türkçe yanlışlarına değinilmeli ve bir görsel mutlaka kullanılmalıdır.

Ek Çalışma: Video/Drama Çalışması: Öğrenci, yaratıcı veilgi çekici nitelikte, röportaj ve tespitlerinde yer alan görsel ve yazıların kullanıldığı, en az iki-en çok beş dakikalık bir video çalışması hazırlamalıdır. Çalışma, kaliteli bir arka plan müziği ile desteklenmelidir. Öğrenci isterse, birkaç arkadaşı ile birlikte çalışmayı gerçekleştirebilir.

İÇERİK ÖGELERİ/YAPILACAK EYLEMLER
Tüm çalışmalarda aşağıdaki etkinlikler uygulanmalıdır:

Tabelaların fotoğraflarının çekilmesi ve İşyeri sahiplerine neden yabancı bir isim seçtiklerinin sorulması/Röportaj: Röportaj, karşılıklı konuşma şeklinde olmalı ve fotoğraflarla kanıtlanmalıdır. Röportaj en az beş karşılıklı konuşmadan oluşmalıdır. (On Cümle)  En az üç fotoğraf kullanılmalıdır.

Televizyon kanallarında yapılan Türkçe yanlışlarının tespiti: Bir ya da birden çok kanalda yer alan o haftaya ait programlar incelenmelidir. En az on sözcük, sözcük grubu, cümle hatası tespit edilmelidir. Kanal, program adı ve yayın tarihi verilerek, hata yapılan durum belirtilmeli ve gerekli düzeltmelerle yeniden yazılmalıdır. (Anlatım bozuklukları, yabancı sözcük kullanımı, özne-yüklem uyumsuzluğu, telaffuz problemleri vb.)

Gazete ve dergilerdeki yanlışların tespiti: Bir ya da birden çok gazetede/dergide yer alan o haftaya ait yazılar/haberler/köşe yazıları  incelenmelidir. En az on sözcük, sözcük grubu, cümle hatası tespit edilmelidir. Yazar, eser adı ve yayın tarihi verilerek, hata yapılan durum belirtilmelidir ve gerekli düzeltmelerle yeniden yazılmalıdır. (Anlatım bozuklukları, yabancı sözcük kullanımı, özne-yüklem uyumsuzluğu, telaffuz problemleri vb.)

Bilinçli Türkçe-Soru cevap çalışması: Okul içerisinde bir öğretmen ve öğrenci ile ayrı ayrı görüşülerek, bilinçli Türkçe kullanımı ile ilgili görüşleri alınmalıdır. Çalışma karşılıklı en az üç konuşmadan (Altı cümle) meydana gelmelidir. Şu gibi sorular yöneltilmelidir: Türkçe hakkında ne düşünüyorsunuz? Dili, bilinçli kullanıyor musunuz? Türkçe kullanımı hakkında ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz?

Karikatür ve resim çalışması: Öğrencinin kendi ürettiği an az bir karikatür/resim çalışma içinde kesinlikle yer almalıdır. Resimlerin kalitesinden çok, çaba ürünü olma niteliği önemli olacaktır. Bu nokta dışında, eserlerde konuyla ilgili en az beş adet görsel malzeme (farklı kaynaklardan elde edilen) bulunması gerekmektedir.

Çarpıcı Söz Çalışması: Beş yabancı kökenli sözcüğe öğrencinin ürettiği Türkçe karşılık. Her öğrenci en az iki adet Türkçe konulu çarpıcı söz üretecektir. Çalışmalar, okunaklı ve büyükçe bir yazı ile renkli A4 kağıdın dörtte birine yazılmalıdır ve ayrıca verilmelidir. (Çalışmalar, yapılan çalışma içinde yer almamalıdır) Sergilenecek olan “çarpıcı söz sepeti” içerisinde yer alacak çalışmalarda yer alan çarpıcı sözler, dönem boyunca sıklıkla kullanılacaktır.(Örneğin; “TAC Türkçe, Konuşalım Temiz Türkçe”)


PUANLANDIRMA ÖLÇEĞİ
Çalışmanın Yetkinliği (16 puan)
Dil Anlatım: 4 Puan
Anlatım akıcıdır ve öğrenci, yararlandığı kaynakları “kaynakça” kısmında belirtmiştir. 0 1 2
Anlatımda, Türkçe kurallarına kesinlikle uyulmuştur ve el yazısı kullanılmıştır. 0 1 2

Planlılık: 4 Puan
Çalışma, istenilen bölümleri içerecek şekilde –içeriği ile birlikte- ve özenle hazırlanmıştır. 0 1 2
Çalışma, bir çaba ürünü olduğunu göstermektedir. 0 1 2

Görsel Sunum: 4 Puan
Çalışmada bölümlerin düzeni ve dizilişi yerindedir. 0 1 2
Görsel malzemelerde yaratıcılık ve özgünlük ön plana çıkmaktadır. 0  1
Çalışma, görsel açıdan ilgi çekici ve doyurucudur. 0 1

Araştırma/Sorgulama/Sorumluluk Becerisi: 4 Puan
Araştırılan konular, yapılan röportajlar kalitelidir. 0 1 2
Öğrencinin, işini ciddiyet ve sorumlulukla yaptığı tespit edilmektedir. 0 1 2
Çalışmada istenilen altı bölümün(içerik ögesinin) yer alması (24 puan)
Tabelaların fotoğraflarının çekilmesi ve işyeri sahiplerine neden yabancı bir isim seçtiklerinin sorulması/Röportaj: 4 Puan
Röportaj, karşılıklı konuşma şeklinde olmalı ve fotoğraflarla kanıtlanmalıdır. 0 1
Röportaj en az beş karşılıklı konuşmadan oluşmalıdır. (On Cümle)  0 1 2
En az üç fotoğraf kullanılmalıdır. 0 1

Televizyon kanallarında yapılan Türkçe yanlışlarının tespiti: 4 Puan
Bir ya da birden çok kanalda yer alan o haftaya ait programlar incelenmelidir. 0 1
En az on sözcük, sözcük grubu, cümle hatası tespit edilmelidir. 0 1 2
Kanal, program adı ve yayın tarihi verilerek, hata yapılan durum belirtilmeli ve gerekli düzeltmelerle yeniden yazılmalıdır. (Anlatım bozuklukları, yabancı sözcük kullanımı, özne-yüklem uyumsuzluğu, telaffuz problemleri vb.) 0 1

Gazete ve dergilerdeki yanlışların tespiti: 4 Puan
Bir ya da birden çok gazetede/dergide yer alan o haftaya ait yazılar/haberler/köşe yazıları  incelenmelidir. 0 1
 En az on sözcük, sözcük grubu, cümle hatası tespit edilmelidir.  0 1 2
Yazar, eser adı ve yayın tarihi verilerek, hata yapılan durum belirtilmelidir ve gerekli düzeltmelerle yeniden yazılmalıdır. (Anlatım bozuklukları, yabancı sözcük kullanımı, özne-yüklem uyumsuzluğu, telaffuz problemleri vb.) 0 1

Bilinçli Türkçe-Soru cevap çalışması: 4 Puan
Okul içerisinde bir öğretmen ve öğrenci ile ayrı ayrı görüşülerek, bilinçli Türkçe kullanımı ile ilgili görüşleri alınmalıdır.Gerçekçi ve samimi bir dil kullanılmalıdır. 0 1 2
Çalışma karşılıklı en az üç konuşmadan (Altı cümle) meydana gelmelidir. Şu gibi sorular yöneltilmelidir: Türkçe hakkında ne düşünüyorsunuz? Dili, bilinçli kullanıyor musunuz? Türkçe kullanımı hakkında ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? 0 1 2Karikatür ve resim çalışması: 4 Puan
Öğrencinin kendi ürettiği an az bir karikatür/resim çalışma içinde kesinlikle yer almalıdır. Resimlerin kalitesinden çok, çaba ürünü olma niteliği önemli olacaktır. 0 1 2
Eserlerde konuyla ilgili en az beş adet görsel malzeme (farklı kaynaklardan elde edilen) bulunması gerekmektedir. Görseller, uygun biçimde çalışmaya yerleştirilmelidir. 0 1 2

Çarpıcı Söz Çalışması: 4 Puan
Beş yabancı kökenli sözcüğe her öğrenci kendi kişisel Türkçe karşılığını verecektir. Çalışma, A5 kağıda, tüm sözler alt alta gelecek şekilde düzenlenmelidir. 0 1
Beş yabancı kökenli sözcüğe karşılık üretilen Türkçe sözcüklerin, özgün ve gerçekçi olması gerekmektedir. 0 1
Her öğrenci en az iki adet Türkçe konulu çarpıcı söz üretecektir. Çalışmalar, okunaklı ve büyükçe bir yazı ile renkli A4 kâğıdın dörtte birine yazılmalıdır ve ayrıca verilmelidir. 0 1 2
(Çalışmalar, yapılan proje içinde yer almamalıdır)

NOT: Altı içerik ögesinden bir ögenin yapılmaması durumunda çalışmadan on (10) puan düşülür. İki ve üzeri eksikliklerde, çalışmadan puan kesinlikle alınamayacak ve bu konuda herhangi bir itirazda bulunulamayacaktır. Herhangi bir görselin/fotoğrafın (öğrencinin kendi çektiği ve bulduğu) olmaması durumunda çalışmadan ek olarak on beş (15) puan düşülecektir.)

TOPLAM:

Ders Öğretmeni
    Önder ŞİT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder