8 Şubat 2012 Çarşamba

Türk Edebiyatı Dersi 3 Nisan Teslim Tarihli Proje

ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI -II. YARIYILI-
9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ PROJESİ

ADIM ADIM TÜRK ŞİİRİ PROJESİ
-ESKİDEN GÜNÜMÜZE-
Projenin Veriliş Tarihi: 10.02.2012
Projenin Teslim Tarihi / Saati: 03.04.2012 / Saat: 15.00’e kadar.
Projenin Konusu: Türk Edebiyatının Dönemlerini İnceleyerek Seçilmiş Şiirler Üzerinden Dönemin Zihniyetini Belirleme
Aşağıdaki dönemlerden birer şiir üzerinde çalışılacak.
1. İslamiyet Öncesi Türk Şiiri (5,6. yy - 11. yy)
2. Divan Şiiri (13. yy - 19. yy)
3. Halk Şiiri (13. yy - 19. yy)
4. Tanzimat Dönemi Şiiri(19. yy - 20. yy)
5. Milli Edebiyat Dönemi Şiiri(19. yy - 20. yy)
6. Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Şiiri(19. yy - 20. yy)
Projenin Amacı: Edebi metin analiz etme, yorumlama ve edebi metnin oluştuğu dönemin özelliklerini eser üzerinden tespit ederek eseri özümseme.
Projenin Kazanımları: Öğrenci, “edebi eser” in ne olduğunu, içinde hangi tarihsel ve sosyolojik ögeler barındırdığını, öğrenerek esere farklı bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir.
Projenin Beklentileri: Öğrencinin, özgün bir ürün hazırlaması beklenmektedir. Araştırma becerisi, yaratıcı düşünme, yorumlama becerisi gereken nitelikler arasında yer almaktadır. Öğrenci hazırlamış olduğu projede “zihniyet”i oluşturan tüm özellikleri edebi eserin dışında bir şey kullanmadan belirler.
Proje Hakkında Öneriler:
*Öğrenci, dönemlere ait eserleri incelemelidir.
*Ortaya çıkarılan proje ilgi çekici bir sunum şeklinde hazırlanabilir.
*Öğrenci sunum kısmı için özel olarak hazırlanmalıdır.
*Öğrencinin, metnin içerisinden bulduğu, dönemlere ait kültür ögelerini (önemli sosyal ve siyasal olayları, inançları, sanat anlayışını, bilimi...) incelemesi ve o kültür içerisinde tanımlanabilecek bir nesneyi -ögeyi sunumunda yansıtması beklenmektedir.
* Projenin belirtilen tarih ve saatten sonraki 24 saat içerisinde teslimi hâlinde 5(beş) puan düşülecektir. Bundan sonraki süreçte proje kabul edilmeyecek ve -0-(Sıfır) ile değerlendirilecektir.
Not: Öğrencinin hazırlamış olduğu ürün özgün ve yoruma dayalı bir çalışma olacaktır. Öğrenci bunun dışında hazırladığı projeden puan alamayacaktır
Sözlü Sunum: En az 3 dakika, en çok 5 dakika olacaktır.
DEĞERLENDİRME
A. Özgünlük: 15 puan /
B. Yorumlama: 15 puan /
C. Edebi Geleneklere Uygunluk: 10 puan /
D. Sunum: 10 puan /
Toplam:50 puan

A. ÖZGÜNLÜK
0-3 Projeye çok az özgünlük katılmıştır.
* Düşünceler büyük ölçüde örnek alınarak oluşturulmuş ve/veya ilgisizdir veya
* Proje, büyük ölçüde anlatım ve/veya içeriğinin tekrarlanmasından oluşmaktadır.
3-6 Projeye birazözgünlük katılmıştır.
* Düşünceler yer yer ilgisizdir.
* Sergilenen proje, büyük ölçüde bir kaynağa oturtulmamış genellemelerden veya yazının başka bir şekilde anlatımından oluşmaktadır.
6-9 Projede yeterli derecede özgünlük bulunmaktadır.
* İleri sürülen düşünceler genellikle yazıyla ilgilidir.
* Analiz yeterlidir ve ilgili örneklerle uygun bir şekilde ifade edilmiştir.
9-12 Projede iyi derecede özgünlük bulunmaktadır.
* Düşünceler açıkça yazıyla ilgilidir ve uygun bir kişisel yanıt geliştirilmiştir.
* Analiz genel olarak ayrıntılıdır ve ilgili örneklerle iyi bir şekilde ifade edilmiştir
12-15 Projede mükemmel bir şekilde özgün bir yaklaşım bulunmaktadır.
* İleri sürülen düşünceler ikna edicidir ve uygun, ince işlenmiş bir kişisel yanıt geliştirilmiştir.
* Analiz tutarlı bir şekilde ayrıntılıdır ve özenle seçilen örneklerle ikna edici bir şekilde ifade edilmiştir.


B. YORUMLAMA

• Metin hakkındaki düşünceler ne derecede ilgilidir?
• Öne sürülen düşünceler ne kadar iyi işlenmiştir?
• Ne ölçüde bir kişisel yanıt geliştirebilinmiştir?


0-3 Projede çok az yorum katılmıştır.
* Düşünceler büyük ölçüde önemsiz ve/veya ilgisizdir veya
* Yorum, büyük ölçüde anlatım ve/veya içeriğinin tekrarlanmasından oluşmaktadır.
3-6 Projeye biraz yorum katılmıştır.
* Düşünceler yer yer ilgisizdir.
* Yorum, büyük ölçüde bir kaynağa oturtulmamış genellemeler veya yazının başka bir şekilde anlatımından oluşmaktadır.
6-9 Projede yeterli derecede yorum bulunmaktadır.
* İleri sürülen düşünceler genellikle yazıyla ilgilidir.
* Analiz yeterlidir ve ilgili örneklerle uygun bir şekilde ifade edilmiştir.
9-12 Projede iyi derecede yorum bulunmaktadır.
* Düşünceler açıkça yazıyla ilgilidir ve uygun bir kişisel yanıt geliştirilmiştir.
* Analiz genel olarak ayrıntılıdır ve ilgili örneklerle iyi bir şekilde ifade edilmiştir
12-15 Projede mükemmel bir şekilde yorum bulunmaktadır.
* İleri sürülen düşünceler ikna edicidir ve uygun, ince işlenmiş bir kişisel yanıt geliştirilmiştir.
* Analiz tutarlı bir şekilde ayrıntılıdır ve özenle seçilen örneklerle ikna edici bir şekilde ifade edilmiştir.


C. EDEBİ GELENEKLERE UYGUNLUK
• Öğrenci işlenen esere ilişkin edebi geleneklerin kullanımını ne dereceye kadar tanımlayıp, değerlendirebiliyor?

Puan Seviye tanımlayıcıları
0 Cevap aşağıdaki tanımlayıcılar tarafından belirtilen standarda ulaşamıyor.
2 Neredeyse hiçbir edebi gelenek tanımlanmamış ve esere ilişkin herhangi bir geliştirme yok.
4 Edebi geleneklere dair örnekler kimi zaman doğru bir şekilde tanımlanmış, fakat esere ilişkin geliştirme çok az.
6 Edebi geleneklere dair örnekler çoğunlukla doğru bir şekilde tanımlanmış ve esere ilişkin geliştirme kısmı az olsa da gözle görülür şekilde.
8 Edebi geleneklere dair örnekler açık bir şekilde tanımlanmış ve esere ilişkin geliştirme çok etkili bir şekilde yapılmış.
10 Edebi geleneklere dair örnekler açık bir şekilde tanımlanmış ve esere ilişkin geliştirme kusursuz bir şekilde yapılmış.

D. SUNUM
SUNUM
Çok İyi - 10 puan- Türkçeyi tamamıyla doğru ve düzgün kullanır. Sorulara eksiksiz ve nitelikli cevaplar verir. Konuyu etkilİ bir şekilde sunar. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekler. Sunuda akıcı bir dil kullanır ve beden dilinden tam olarak yararlanır. Verilen süre içerisinde sunuyu yapar. Sunu sırasında kendine güveni tamdır.
İyi - 8 puan- Türkçeyi çoğunlukla doğru ve düzgün kullanır. Soruların çoğuna cevap verir. Konuyu iyi bir şekilde sunar. Sunuda akıcı bir dil kullanır ve beden dilinden çoğunlukla yararlanır. Verilen süre içerisinde sunuyu yapar. Sunu sırasında kendine güveni genel olarak yerindedir.
Orta - 6 puan- Türkçeyi hemen hemen doğru kullanır. Soruların çok azına cevap verir. Konuyu vasat bir şekilde sunar. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle birebir örtüştürmez. Sunuda çok az olarak, akıcı bir dil kullanır ve beden dilinden yararlanır. Verilen süre içerisinde sunuyu yapmakta güçlük çeker. Sunu sırasında kendine güveni çok azdır.
Geliştirilmeli - 0-4 puan- Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmaz. Soruların hiçbirine cevap veremez. Konuyu yetersiz bir şekilde sunar. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle desteklemez. Sunuda monoton bir dil kullanır ve beden dilinden yararlanmaz. Verilen süre içerisinde sunuyu yetiştiremez. Sunu sırasında kendine güveni yoktur.


Gülay DAMAR Muhsin BULUT Sermin YILMAZ
Bölüm Başkanı Ders Öğretmeni Ders Öğretmeni

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder